Predsednica Združenja ZPMS: dr.Mateja Berčan
Tel.: 040 833 530
zdruzenje.zpms@gmail.com

Matična št. društva: 1672070
Davčna št: 71186573

Aktualno