Bodoče zasebnice

POT DO KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE ZASEBNE PATRONAŽNE DEJAVNOSTI
- razširjeno navodilo, predstavljeno na Srečanju v Ormožu, 8.6.2006

Pripravila: Stanislava Krajnc, dipl.m.s., zasebna patronažna medicinska sestra, tel.: 041 207255, E-mail: stanislava.krajnc@amis.net

Pot do koncesije (doc, 78kb)

Upravni odbor Zbornice - Zveze je na svoji seji izdal sklep; 398/26 in s tem  imenoval v Komisijo za zasebno dejavnost: Darinko Fras, Tadejo Bizjak, Nelido Casarsa, Sašo Matko in Urško Flajs. Sklep je pravnomočen z dnem; 06.04.2010.  Pravilnik o izdaji mnenj zdravstvene dejavnosti na področju zdravstvene ali babiške nege.