Članice

Članice združenja ZPMS in predstavnika sponzorjev na 1. srečanju 30. marca 2006 na Pijavi Gorici

USTANOVITELJICE ZDRUŽENJA ZASEBNIH PATRONAŽNIH MEDICINSKIH SESTER: KRŠKO, 8. 12. 2005:

Anžič Marija,VMS, KRANJ

Blaznik Tanja, dipl.m.s., KRANJ

Habinc Jožica, dipl.m.s., SEVNICA

Janc Ana, dipl.m.s., SEVNICA

Kostevc Željka, dipl.m.s., KRŠKO

Kostrevc Majda, dipl.m.s., KRŠKO

Lipar Danica, dipl.ms., KRŠKO

Metlikovič Barbara, VMS, KRANJ

Molan Slavica, dipl.m.s., KRŠKO

Očkerl Manča, dipl.m.s., BREŽICE

Požar Andreja, VMS, KRANJ

Radej Polonca, dipl.m.s., KRŠKO

Šenk Mateja, VMS, KRANJ

Šiftar Terezija, VMS, KRANJ

Umek Polonca, dipl.m.s., KRŠKO

Videnič Irena, dipl.m.s., BREŽICE

Zidar Doroteja, VMS, BREŽICE

Vizjak Lidija, VMS, KRANJ