Jožica Kremar-Polenek

 

ZASEBNA PATRONAŽNA DEJAVNOST IN 

ZDRAVSTVENA NEGA KREMAR-POLENEK JOŽICA

Kovaška cesta 22

3214 Zreče

Mobitel: 041 490 761

Elektronski naslov: jozica.polenek@hotmail.com

 


 

DELOVNI ČAS: 

Ponedeljek-petek: od 7.00 do 15.00

Popoldnevi,sobote, nedelje in prazniki: po potrebi oz. naročilu,

Vključenost v dežurno službo patronažnih medicinskih sester 

 


 

NADOMEŠČANJE: V primeru odsotnosti me nadomešča:

Silva Vodovnik,  vms

Mobitel: 041 252 995


 

OBSEG PATRONAŽNEGA TERENA: Zasebno polivalentno patronažno službo izvajam v skladu s koncesijsko pogodbo na področju občine Zreče.

Kurativne patronažne obiske izvajam po naročilu zdravnikov, preventivne pa po navodilih za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni v okviru Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Naselja v občini Zreče: Bork,Brinjeva gora,Bukovlje,Čretvež,

Gornja vas,Križevec, Lipa,Loška gora pri Zrečah, Malagora, Osredek pri Zrečah, Polajna,Skomarje, Spodnje Stranice, Stranice, Zabork.

V  Zrečah ulice: 

Cesta na Roglo (del), Cesta pod hribom, Ilirska pot, Jamniška cesta, Kovaška cesta (del),

Slomškova ulica in Rudniška cesta.

 


 

V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah – v nadaljevanju ZPP (Uradni list RS, št. 15/08) izdajam naslednje 

                                                     OBVESTILO

 

Zakon o pacientovih pravicah predpisuje na kakšen način so varovane pacientove pravice.

Dolžnost izvajalca zdravstvenih storitev je, da obravnava kršitev v primeru prve obravnave.

Pristojna oseba za obravnavo kršitev pacientovih pravic v primeru prve obravnave  je:

SILVA VODOVNIK vms.

Tel. 041 252 995

dosegljiva med 12:00 in 14:00.

Prijava morebitne kršitve je pisna ali ustna.

 

Ustna zahteva se sprejme na zapisnik, ki poleg podpisa pacienta in pristojne osebe vsebuje tudi:

Os. Ime in Priimek, naslov in kontaktne podatke pacienta.

Opis domnevne kršitve pacientovih pravic.

Podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih in sodelavcih.

Podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah.

Čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic.

Morebitne posledice kršitve pacientovih pravic.

Morebitni predlog za rešitev spora.

Na pisni zahtevi morajo biti enaki podatki.

Rok za vložitev zahteve:

Neustrezen odnos zdravstvenega delavca – 15 dni od domnevne kršitve.

Neustrezno ravnanje zdravstvenega delavca pri nudenju zdravstvene oskrbe – v 30-tih dneh po končani oskrbi.

 

Najbližji zastopnik pacientovih pravic je :

Cvetka Jurak

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Celje

Ipavčeva 18

3000 Celje

Tel. številka: 03/ 42 51 161 in 031 660 770

E-pošta: cvetka.jurak(at)nijz.si 

Uradne ure:

Ponedeljek od 12:00 do 18:00

Torek od 7:00 do 13:00

 

Olga Petrak

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Celje

Ipavčeva 18

3000 Celje

Tel. številka: 03/ 42 51 161

E-pošta: olga.petrak(at)nijz.si 

Uradne ure:

Sreda od 12:00 do 18:00

Petek od 07:30 do 13:30

 

Naročanje od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00 na tel. št.: 03/ 42 51 200