Silva Vodovnik

 

ZASEBNA PATRONAŽNA DEJAVNOST IN 

ZDRAVSTVENA NEGA SILVA VODOVNIK

Kovaška cesta 22

3214 Zreče

Mobitel: 041 252 995

Elektronski naslov: silva.vodovnik@hotmail.com

 


 

 

DELOVNI ČAS: 

Ponedeljek-petek: od 7.00 do 15.00

Popoldnevi,sobote, nedelje in prazniki: po potrebi oz. naročilu,

Vključenost v dežurno službo patronažnih medicinskih sester 

 


 

NADOMEŠČANJE: V primeru odsotnosti me nadomešča:

Kremar-Polenek Jožica,  dipl. med. sestra

Mobitel: 041 490 761 


OBSEG PATRONAŽNEGA TERENA: Zasebno polivalentno patronažno službo izvajam v skladu s koncesijsko pogodbo na področju občine Zreče.

Kurativne patronažne obiske izvajam po naročilu zdravnikov, preventivne pa po navodilih za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni v okviru Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Naselja v občini Zreče: Bezovje nad Zrečami, Boharina, Breg, Črešnova, Gorenje pri Zrečah, Koroška vas na Pohorju, Padeški vrh, Planina na Pohorju, Resnik, Zlakova.

V  Zrečah ulice

Cankarjeva ul., Cesta na Gorenje, Cesta na Roglo (del), Kovaška cesta (del), Mladinska ul., Obvozna cesta, Ogljarska ul., Prešernova cesta, Strma cesta, Šarhova ul., Štajerska ul., Tovarniška cesta, Ul.12.oktobra, Ul.Borisa Vinterja, Ul. Bratov Mernik, Ul. Jurija Vodovnika, Ul. Pohorskega bataljona, Vinogradna cesta, Vodnikova ul., Vodovodna cesta in Zlakovška cesta.

 


 

V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah – v nadaljevanju ZPP (Uradni list RS, št. 15/08) izdajam naslednje 

                                                     OBVESTILO

 

Zakon o pacientovih pravicah predpisuje na kakšen način so varovane pacientove pravice.

Dolžnost izvajalca zdravstvenih storitev je, da obravnava kršitev v primeru prve obravnave.

 

Pristojna oseba za obravnavo kršitev pacientovih pravic v primeru prve obravnave  je:

 

KREMAR-POLENEK JOŽICA dipl.m.s.

Tel. 041 490 761

dosegljiva med 12:00 in 14:00

Prijava morebitne kršitve je pisna ali ustna.

Ustna zahteva se sprejme na zapisnik, ki poleg podpisa pacienta in pristojne osebe vsebuje tudi:

Os. Ime in Priimek, naslov in kontaktne podatke pacienta.

Opis domnevne kršitve pacientovih pravic.

Podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih in sodelavcih.

Podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah.

Čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic.

Morebitne posledice kršitve pacientovih pravic.

Morebitni predlog za rešitev spora.

 

Na pisni zahtevi morajo biti enaki podatki.

Rok za vložitev zahteve:

Neustrezen odnos zdravstvenega delavca – 15 dni od domnevne kršitve.

Neustrezno ravnanje zdravstvenega delavca pri nudenju zdravstvene oskrbe – v 30-tih dneh po končani oskrbi.

 

Najbližji zastopnik pacientovih pravic je :

Cvetka Jurak

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Celje

Ipavčeva 18

3000 Celje

Tel. številka: 03/ 42 51 161 in 031 660 770

E-pošta: cvetka.jurak(at)nijz.si 

Uradne ure:

Ponedeljek od 12:00 do 18:00

Torek od 7:00 do 13:00

 

Olga Petrak

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Celje

Ipavčeva 18

3000 Celje

Tel. številka: 03/ 42 51 161

E-pošta: olga.petrak(at)nijz.si 

Uradne ure:

Sreda od 12:00 do 18:00

Petek od 07:30 do 13:30

 

Naročanje od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00 na tel. št.: 03/ 42 51 200