Maja Krajnik

Naslov: Maja Krajnik, v.m.s.
Patronaža

Trata 7, 4224 Gorenja vas
Telefon: 04 518 05 55
Mobitel: 031 238 944

Elektronski naslov: maja163@gmail.com


 
DELOVNI ČAS: Delovni čas po pogodbi  o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije:
Ponedeljek: 7:00 – 14.00
Torek:        7:00 – 14.00
Sreda:         7:00 – 14.00
Četrtek:      7:00 – 14.00
Petek:        7:00 – 14.00
Sobote,nedelje in prazniki: po predhodnem dogovoru, glede na dejanske potrebe zavarovanih oseb.

 


NADOMEŠČANJE: V času odsotnosti me nadomeščata Valerija Šinkovec, dipl.med.sestra in Bokal Bernarda, vms.
 
Telefon: 04 505 20 22(Valerija) ali 04 518 13 31(Bernarda)
Mobitel: 040 375 173(Valerija) ali 051 213 103(Bernarda)
Elektronski naslov: valerija.sinkovec@gmail.com

 

 OBSEG PATRONAŽNEGA TERENA: Zasebno polivalentno patronažno službo izvajam v skladu s koncesijsko pogodbo v naslednjih predelih občine Gornja vas-Poljane:
Četena Ravan,Dolenčice, Dolenja Žetina, Gorenja Žetina, Jarčje Brdo, Javorje, Krivo Brdo, Mlaka nad Lušo, Murave, Podvrh, Zapreval, Delnice, Dobje, Dolenje Brdo, Gorenja Ravan, Gorenje Brdo, Hotovlja, Jazbine, Kremenik, Lom nad Volčo, Lovsko Brdo, Malenski vrh, Podobeno, Poljane, Predmost, Smoldno,Vinharje, Volča, Zakobiljek, Žabja vas, Srednja vas-Poljane, Dolenja Ravan, Bukov Vrh, Brebovnica, Dolge Njive, Goli Vrh, Lučine, Prelesje, Zadobje
Povezava do zemljevida;
Kurativne patronažne obiske izvajam po naročilu zdravnika, preventivne pa po navodilih za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni v okviru Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.


 
Maja Krajnik-Patronaža
Trata 7
4224 Gorenja Vas

 
Datum: 01.01.2014
 
V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08) izdajava naslednje
OBVESTILO

 


Prva zahteva za varstvo pacientovih pravic se lahko vloži ustno pri predsednici  Združenja zasebnih patronažnih medicinskih sester Zlatki Napast na telefonski številki 051251813 ali pisno na elektronski naslov:
zdruzenje.zpms@gmail.com
 
Zastopnik pacientovih pravic na našem območju je Avgust Rebič v  prostorih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Kranj
Gosposvetska ulica 12
4000 Kranj
 
E-pošta: avgust.rebic@nijz.si


Uradne ure:
sreda od 12:00 do 20:00
četrtek od 7:00 do 15:00
 
Tel. številka za naročanje:
04/ 201 71 09