Tatjana Alič

 

Naslov; PATRONAŽNA SLUŽBA
Tatjana Alič,
viš. med. sestra
Za mostičkom 14
1357 Notranje Gorice

Mobitel: 031-879-459
El. naslov: tatjana.alic@gmail.com


Delovni čas:
Delovni čas po pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
ponedeljek - petek: 07:00-15:00
sobota in nedelja: izjemoma oz. po dogovoru.


Nadomeščanje:
Valerija Žerovnik, viš. med. sestra
Mobitel: 051-696-690


Obseg patronažnega terena;
Zasebno polivalentno patronažno dejavnost izvajam v skladu s koncesijsko pogodbo z občino Brezovica, v kraju Brezovica pri Ljubljani.
Kurativne patronažne obiske izvajam po naročilu zdravnika, preventivne pa po navodilih za izvajanje preventivnega varstva na primarni ravni v okviru Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.


 

V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah – v nadaljevanju ZPP (Uradni list RS, št. 15/08) izdajam naslednje  

 OBVESTILO

 

Za sprejem in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic v Patronažni službi Tatjana Alič, je imenovana pristojna oseba:

Valerija Žerovnik, viš.med.sestra, Patronažno varstvo, Brezje 11, 1356 Dobrova, mobitel; 051-696-690, e-naslov; valerijazerovnik@hotmail.com

 

Prvo zahtevo lahko vložite vsak dan, po pošti ali po e-pošti.

Najbližji zastopnik pacientovih pravic je :

 

ga. Mojca Mahkota

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Ljubljana,

Zaloška 29

1000 Ljubljana

Tel. številka: 01/542 32 85

E-pošta:mojca.mahkota(at)nijz.si

 

Uradne ure:

Torek od 13:00 do 19:00

Sreda od 8:30 do 14:30