Estera Virtič

PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA
Estera Virtič, višja med. sestra

Ulica Pohorskega bataljona 11
2317 Oplotnica
Mobitel: 041 886 641
Elektronski naslov: patronaza@gmail.com

 

 


DELOVNI ČAS: Delovni čas po pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije:

Ponedeljek - petek: od 6.30 do 13.30
Dežurstvo na terenu občine Oplotnica ob popoldnevih, sobotah, nedeljah in praznikih menjaje z gospo Bobik.


NADOMEŠČANJE: V primeru odsotnosti me nadomešča:
Marija Bobik, višja med. sestra
Mobitel: 051 396 219


 
OBSEG PATRONAŽNEGA TERENA: Zasebno polivalentno patronažno službo izvajam v skladu s koncesijsko pogodbo na področju občine Oplotnica.

Naselja: Gorica, Bezina, Fošt, Kovaški vrh, Koritno, Božje, Malahorna, Markečica, Pobrež in Dobriška vas
Oplotnica: Konjiška cesta, Travniška cesta, Prešernova cesta, Cesta na polje, Granitna ulica, Grajska cesta, Strma ulica in Goriška cesta

Kurativne patronažne obiske izvajam po naročilu zdravnikov, preventivne pa po navodilih za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni v okviru Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Povezava do zemljevida Oplotnice z okolico


Zastopniki pacientovih pravic, ki vas zastopajo in nudijo pomoč: 

Vlasta Cafnik, Zastopnica pacientovih pravic Maribor

Sedež: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Maribor

Ljubljanska ulica 4/II

2000 Maribor

tel. številka: 02/333 12 64

mobitel 051 217 424

E-pošta: vlasta.cafnik@nijz.si

 Uradne ure:

- torek od 14:00 do 18:00

- sreda od 8:00 do 12:00

- četrtek od 8:00 do 12:00 

Adela Postružnik, Zastopnica pacientovih pravic Maribor

Sedež : Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Maribor

Ljubljanska ul.4/II,

2000 Maribor

Mobitel : 030 464 204

Telefonska številka : 02/333 12 63

E-pošta : adela.postruznik(at)nijz.si

Uradne ure : ponedeljek od 11.00 do 18.00 ure

                     sreda od 9.00 do 14.00 ure

Delo zastopnika je za pacienta brezplačno in zaupno.

Naročanje pacientov za zastopnico :

Ob ponedeljkih in petkih med 8.00 in 12.00 uro

Na mobilni telefon : 041 681 304 pri kontaktni osebi na NIJZ, OE Maribor ga. Niini Pavletič


 

 


Pristojna oseba za sprejem in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic v Patronaža in zdravstvena nega, Estera Virtič, Ulica Pohorskega Bataljona 11, 2317 Oplotnica je Marija Bobik.

Tel. št. 051 396 219
 
Prvo zahtevo lahko vložite ustno ali pisno vsak torek od 8. do 9. ure v prostorih patronaže v Zdravstveni postaji Oplotnica, Ulica Pohorskega bataljona 11, 2317 Oplotnica
 
V primeru, če ne soglašate, da bi zahtevo vložili pri Mariji Bobik, lahko zahtevo vložite pri Esteri Virtič, Patronaža in zdravstvena nega, Ulica Pohorskega bataljona 11, Oplotnica. Njena tel. št. je 041 886 641.