Marija Bobik

Naslov: PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA

MARIJA BOBIK,  viš. med. sestra

Ulica Pohorskega bataljona 11

2317 Oplotnica

Mobitel: 051 396 219

Fax: 02 8020 109

Elektronski naslov: bobik.a@siol.net

 


DELOVNI ČAS: Delovni čas po pogodbi  o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije:

Ponedeljek - petek: od 06.30 do 13.30
Dežurstvo na terenu občine Oplotnica ob popoldnevih, sobotah, nedeljah in praznikih menjaje z go. Estero Virtič.


NADOMEŠČANJE: V primeru odsotnosti me nadomešča:

Estera Virtič, viš. med. sestra
Mobitel:
041 886 641


OBSEG PATRONAŽNEGA TERENA: Zasebno polivalentno patronažno službo izvajam  v skladu s koncesijsko pogodbo na področju občine Oplotnica.

Naselja: Lačna Gora, Čadram, Zlogona Gora, Zlogona vas, Okoška Gora, Ugovec, Straža pri Oplotnica, Prihova, Zgornje Grušovje, Dobrova pri Prihovi in Raskovec.
Oplotnica: Partizanska cesta, Ulica Pohorskega bataljona, Šolska ulica, Pohorska cesta, Vrtna ulica, Prečna ulica, Ulica 22. Maja, Gmajna in Vinogradniška ulica.

Kurativne patronažne obiske izvajam po naročilo zdravnika, preventivne pa po navodilih za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni v okviru Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Povezava do zemljevida Oplotnice z okolico


Obvezne objave po Zakonu o pacientovih pravicah:

Zastopniki pacientovih pravic, ki vas zastopajo in nudijo pomoč: 

Vlasta Cafnik, Zastopnica pacientovih pravic Maribor

Sedež: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Maribor

Ljubljanska ulica 4/II

2000 Maribor

tel. številka: 02/333 12 64

mobitel 051 217 424

E-pošta: vlasta.cafnik@nijz.si

 Uradne ure:

- torek od 14:00 do 18:00

- sreda od 8:00 do 12:00

- četrtek od 8:00 do 12:00 

 

Adela Postružnik, Zastopnica pacientovih pravic Maribor

Sedež : Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Maribor

Ljubljanska ul.4/II,

2000 Maribor

Mobitel : 030 464 204

Telefonska številka : 02/333 12 63

E-pošta : adela.postruznik(at)nijz.si

Uradne ure : ponedeljek od 11.00 do 18.00 ure

                     sreda od 9.00 do 14.00 ure

Delo zastopnika je za pacienta brezplačno in zaupno.

Naročanje pacientov za zastopnico :

Ob ponedeljkih in petkih med 8.00 in 12.00 uro

Na mobilni telefon : 041 681 304 pri kontaktni osebi na NIJZ, OE Maribor ga. Niini Pavletič


V kolikor bo pacient vložil zahtevo za prvo obravnavo kršitve njegovih pravic neposredno pri pristojni osebi (kadar za zastopanje ne bo pooblastil zastopnika pacientovih pravic), ste v skladu s 63.členom ZPP dolžni najkasneje v 15 dneh po koncu postopka z anonimiziranim zapisnikom obvestiti o zahtevi in obravnavi kršitve zaradi spremjanja stanja na področju pacientovih pravic.

 

Pristojna oseba za sprejem in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic v  Patronaža in zdravstvena nega Marija Bobik, Ulica Pohorskega bataljona 11, Oplotnica je Estera Virtič. Tel. št. je 041 886 641. 

Prvo zahtevo lahko vložite ustno ali pisno vsak torek od 8 do 9 ure v prostorih patronaže v Zdravstveni postaji Oplotnica, Ulica Pohorskega bataljona 11, 2317 Oplotnica
 
V primeru, če ne soglašate, da bi prvo zahtevo vložili pri Esteri Virtič, lahko  zahtevo vložite pri Patronaža in zdravstvena nega, Marija Bobik, Ulica Pohorskega Bataljona 11, 2317 Oplotnica. Mobitel; 051 396 219.