Kontakt

ZDRUŽENJE ZASEBNIH PATRONAŽNIH
MEDICINSKIH SESTER
Cesta talcev 16, Rače

2327 Rače

www.patronaza.si
zdruzenje.zpms@gmail.com

Predsednica Združenja ZPMS: dr.Mateja Berčan
Tel.: 040 833 530

Matična št. društva: 1672070
Davčna št: 71186573