Kontakt

ZDRUŽENJE ZASEBNIH PATRONAŽNIH
MEDICINSKIH SESTER
Cesta talcev 16, Rače

2327 Rače

www.patronaza.si
zdruzenje.zpms@gmail.com

Predsednica Združenja ZPMS: Mojca Trček
Tel.: 041 969 584

Matična št. društva: 1672070
Davčna št: 71186573