9. Strokovno Srečanje Združenja ZPMS

9. strokovno srečanje združenja zpms

Na strokovno srečanje se lahko prijavite s prijavnico, ki je objavljena na naši spletni strani:
http://patronaza.si/public/images/dokumenti/Prijava.doc

ali s prijavnico iz Utripa. Pošljite jo najpozneje do 17. septembra 2013, na naslov:
Urška Flajs, Cankarjeva ul. 4, 3310 Žalec ali na
e-naslov: zdruzenje.zpms@gmail.com